KERRES RE 201

Rökgenerator för 1-vagns rökskåp

Rökspån Rettenmeier

Grov bokspån, säck 15 kg