CRM NEXUS 200/700

187 skivor/min: färskt eller fruset, med eller utan ben

CRM NEXUS 260/700

Med utmatningsband och grupperingsfunktion